Výstava

Aapex show Las Vegas v roku 2017

Výstava nákladných vozidiel v Mexiku v roku 2018

Aapex show Las Vegas v roku 2018

Automechnika Shanghai v roku 2018

Výstava nákladných vozidiel v Mexiku v roku 2019

Aapex show Las Vegas v roku 2019

Automechnika Shanghai v roku 2019

Kantonský veľtrh v roku 2020

Automechnika Shanghai v roku 2020