Laboratórne vybavenie

Test vlastností gumy

Vulka Meter

Stroj na testovanie skratu za studena

Stroj na testovanie ťahových vlastností

Stroj na testovanie ozónovej odolnosti

Test krivky tuhosti

Stroj na testovanie krivky výkonu

Test odolnosti

Stroj na testovanie dynamickej únavy pri vysokej teplote

Stroj na testovanie únavy

Trhacia skúška